header

for (początek; warunek pętli; akcja) {...}

Przykład 1. Program wypisuje, jedna pod drugą dziesięć liczb losowych wygenerowanych przez funkcję rand():

pętla for

Wynik działania programu:

pętla for - wynik działania

Zadania do samodzielnego rozwiązania:

Zadanie 1. Napisz program "Duży lotek", który wypisze 6 losowy (pseudolosowych) liczb z przedziału od 1 do 49.

Zadanie 2. Napisz program "Toto lotek", w którym użytkownik na początku wybiera grę, na którą chce zrobić zakłady: Duży lotek, Mały lotek, Numerek. Następnie program "losuje" odpowiednie liczby.

while (warunek) {...}

Przykład 2. Program tak, jak w przykładzie pierwszym wypisuje, jedna pod drugą dziesięć liczb wygenerowanych przez funkcję rand() - zastosowanie pętli while.

pętla while

Wynik działania programu jest identyczny jak w przypadku pętli for:

pętla for - wynik działania

do {...} while (warunek)

Przykład 3. Tym razem stworzymy bardziej zaawansowany program :), znowu wypiszmy 10 pseudolosowych liczb, a po ich wypisaniu na ekran, program zapyta, czy wypisać następną dziesiątkę. Dwukrotnie zastosujemy pętlę do-while :

pętla for

Wynik działania programu:

pętla for - wynik działania

Różnica między pętlą while() i do{}while() polega na tym, że w pętli while() warunek wykonania pętli jest sprawdzany na początku, w pętli do-while, dopiero po wykonaniu instrukcji. W związku z tym pętla do-while wykona się zawsze przynajmniej raz.

Zadania do samodzielnego rozwiązania:

Zadanie 3. Napisz program , który wypisze 10 losowo (pseudolosowo) wybranych liczb, które nie są podzielne przez 2 lub przez 3.

Zadanie 4. Przeanalizuj program umieszczony niżej i zmień go tak, aby prosił o wpisywanie imion, tak długo, aż zostanie wpisane imię dziewczyny.

/*PROGRAM PROSI O PODANIE IMIENIA I NA PODSTAWIE
ANALIZY OSTATNIEJ LITERKI ROZPOZNAJE PŁEĆ*/
#include <iostream>
#include <string>      //dołączenie biblioteki string
using namespace std;
int main()
{
	string imie;   // deklaracja zmiennej 
          // łańcuchowej imie
	cout<<"Wpisz imie: ";
	cin >> imie;	
/*do "wyłuskania" ostatniej literki zmiennej imie
zastosowano funkcję size(), która zwraca długość
tekstu. Numer ostatniej literki jest o 1 mniejszy
od długości tekstu ponieważ numeracja zaczyna się od 0.*/
	if(imie[imie.size() - 1] == 'a')
	{
		cout<<"Dziewczyna";
	}
	else
	{
		cout<<"Chlopak";
	}
	char c;
	cin>>c;
	return 0;
}