header

Lista środowisk, programów użytkowych i języków programowania, z których wybierają zdający egzamin maturalny z informatyki Komunikat CKE w sprawie listy środowisk, programów użytkowych i języków programowania, z której mogą wybierać zdający egzamin maturalny z informatyki w maju 2021 r. W roku 2021 do dyspozycji programujących w C++ na komputerach z systemem operacyjnym Windows na licie CKE znajdują się: Code Blocks, Orwell Dev-C++, MS Visual Studio C++.

Code Blocks

Bezpłatne środowisko do programowania w języku C lub C++. Zaletą projektu Code::Blocks jest przede wszystkim to, że jest stale rozwijany, co pozwala na korzystanie z najnowszych rozwiązań i bibliotek ułatwiających programowanie. Do egzaminu maturalnego z informatyki polecam korzystanie z podstawowej wersji z kompilatorem GCC do pobrania ze strony projektu Code::Blocks. Jeżeli na komputerze były instalowane inne środowiska programistyczne lub wcześniejsze wersje Code::Blocks, wystarczy pobrać plik codeblocks-13.12-setup.exe (lub nowszy) i w zakładce Settings->Compiler wybrać odpowiedni kompilator (domyślnie GNU GCC Compiler). Jeżeli środowisko do programowania w języku C++ instalujemy po raz pierwszy, wybieramy plik codeblocks-13.12mingw-setup.exe (lub nowszy).

Zrzut ekranu narzędzia Code::Blocks 13.12.

Dev C++ / Orwell Dev-C++

Bezpłatne środowisko do programowania w języku C lub C++. Jego zaletą poza tym, że jest bezpłatne, jest dostępność wersji w języku polskim. Można je pobrać z serwisu Orwell Dev-C++ .

Zrzut ekranu narzędzia Dev-C++.

MS Visual Studio C++

Środowisko firmy Microsoft, instalowane w szkolnych pracowniach komputerowych, otrzymywanych w ramach projektów MEN. Pozwala ono na tworzenie aplikacji w językach C++ i Visual Basic, oraz posiada wiele innych komponentów w zależności od wersji. Do celów nauki można stosować wersje: Visual Studio 2005, Visual Studio 2008 i nowsze. Microsoft zdecydował się na udostępnienie wersji darmowej Express Edition, nie do użytku komercyjnego. Strona projektu Visual Studio Express.

Zrzut ekranu narzędzia Microsoft Visual Studio 2005, zainstalowanego w szkolnych pracowniach komputerowych.