header

Właściwości elementu blokowego: margin-

margin-(top | right | bottom | left) - szerokość marginesu elementu
długość | procent | auto
procent
odnosi siê do szerokości rodzica bieżącego elementu

Właściwości elementu blokowego: padding-

padding-(top | right | bottom | left)- szerokość wyściełania elementu
długość | procent
procent
odnosi się do szerokości rodzica bieżącego elementu

Właściwości elementu blokowego: border- ... -width

border-(top | right | bottom | left)-width - grubość ramki elementu
thin | medium | thick | długość

Właściwości elementu blokowego: border-style

border-style - styl ramki elementu
none | dotted | dashed | solid | double | groove | ridge | inset | outset

Typy ramek w CSS1

przyk³adowa ramki

Właściwości elementu blokowego: float

float - określa sposób "pływania" elementu
left | right | none

Elementy "pływające" - przykład

<img src="R.png" alt="R">ok 1647 był to dziwny rok. [...]

przyk³ad float

img { float: left; } <img src="R.png" alt="R">ok 1647 
był to dziwny rok. [...]

przyk³ad float