header

Właściwości klasyfikujące: display

display - określa typ elementu
block | inline | list-item | none
block - element blokowy
inline - element wewnętrzny
list-item - element listy
none - element niewyświetlany

Właściwości klasyfikujące: white-space

white-space - określa sposób traktowania "białych znaków"
normal | pre | nowrap
normal - ustawia tryb domyślny dla danego elementu
pre - ustawia tryb tekstu preformatowanego
nowrap - zapobiega łamaniu linii w obrębię elementu

Pozycjonowanie elementów: position

position - określa sposób ustalania pozycji elementu na stronie
static | absolute
static - element podlega "normalnym" regułom układania na stronie
absolute - element układany jest zgodnie z wartościami właściwości:
top, left, bottom, right

Trzeci wymiar: z-index

z-index - określa sposób ustalania pozycji elementu na stronie
auto | n | ...
auto - element podlega "normalnym" regułom układania na stronie
n - pozycja elementu w "lokalnej hierarchii pionowej"