header

Właściwości tekstu: text-align

text-align - justowanie zawartości tekstowej elementu
left | right | center | justify

Właściwości tekstu: text-decoration

text-decoration - określa stosowany ozdobnik tekstu
none | underline | overline | line-through | blink

Właściwości tekstu: text-indent

text-indent - określa wcięcie pierwszej linii tekstu elementu
długość | procent
procent odnosi się do szerokości rodzica bieżącego elementu

Właściwości tekstu - przykład:

przykład5

przykład6

Właściwości czcionek: font-family

font-family - nazwa czcionki
((czcionka | rodzina-generyczna),)_ (czcionka | rodzina-generyczna)
czcionka
nazwa czcionki, np. "times" czy "verdana"
rodzina-generyczna ::=
serif | sans-serif | cursive | fantasy | monospace

Czcionki z serwera Google

W nagłówku strony wklejamy kod importujący czcionkę z serwera Google, np. czcionkę Mali:
<link href="https://fonts.googleapis.com/css?family= Mali " rel="stylesheet">
i w odpowiednim miejscu na stronie wpisujemy np:
<p style="font-family: Mali, cursive; font-size:36pt;">Jacek Klockowski</p>

Jacek Klockowski

Właściwości czcionek: font-style

font-style- styl pisma
normal | - pismo zwykłe
italic | - kursywa
oblique - odmiana pochyła pisma zwykłego
wybrany krój pisma może nie zawierać wszystkich stylów

Właściwości czcionek: font-weight

font-weight - odmiana pisma
normal | bold | bolder | lighter |
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900
normal = 400, bold = 700
wybrany krój pisma może nie zawierać wszystkich odmian

Właściwości czcionek: font-size

font-size - stopień pisma
xx-small | x-small | small | medium | large | x-large | xx-large | larger | smaller | długość | procent
długość
liczba (mm | cm | in | pt | pc | em | ex | px)
procent
liczba%
odnosi się do rozmiaru czcionki rodzica bieżącego elementu