header

Kolor pierwszego planu i tła: color

color - kolor pierwszego planu elementu
nazwa-koloru: aqua | black | blue | fuchsia | gray | green | lime | maroon | navy | olive | purple | red | silver | teal | white | yellow
lub kolor w notacji RGB
#hhhhhh | rgb(nnn,nnn,nnn) | rgb(proc,proc,proc)

Kolor pierwszego planu i tła: background-color

background-color - kolor tła elementu
nazwa-koloru: aqua | black | blue | fuchsia | gray | green | lime | maroon | navy | olive | purple | red | silver | teal | white | yellow
lub kolor w notacji RGB
#hhhhhh | rgb(nnn,nnn,nnn) | rgb(proc,proc,proc)

Ozdobniki graficzne tła: background-image

background-image - ozdobnik graficzny tła elementu
url
url(adres URL obrazka)

Ozdobniki graficzne tła: background-repeat

background-repeat - sposób wype?niania t?a ozdobnikiem
repeat | repeat-x | repeat-y | none
repeat - wypełnienie całego tła
repeat-x - układanie ozdobnika w jednej linii poziomej
repeat-y - układanie ozdobnika w jednej linii pionowej

Ozdobniki graficzne tła: background-attachment

background-attachment - zachowanie ozdobnika względem t?a
scroll | fixed
scroll - ozdobnik przesuwa się wraz z dokumentem
fixed - ozdobnik zachowuje stała pozycje
Wartość domyślna scroll

Ozdobniki graficzne tła: background-position

background-position - pozycja początkowa ozdobnika
pozycja-pozioma pozycja-pionowa
pozycja-pozioma
procent | długość | left | center | right
pozycja-pionowa
procent | długość | top | center | bottom
Wartość domyślną 0% 0%

Ozdobniki graficzne tła - przykłady:

przykład1

przykład2

przykład3

przykład4