header

DOCTYPE - deklaracja typu dokumentu (Document Type Definition)

Przeanalizujmy "szkielet" strony na której aktualnie jesteśmy:


 
<!DOCTYPE html>
<html lang ="pl">
<head> 
<title> Deklaracja typu dokumentu - DOCTYPE </title> 
<meta charset = UTF-8> 
<meta name ="description" content ="Deklaracja typu dokumentu - DOCTYPE"> 
<meta name ="author" content ="Jacek Klockowski">
<meta name ="robots" content ="index, follow"> 
<link rel ="stylesheet" type =" text/css " href ="../styl_glowna_5.css">
</head>
<body>

</body>
</html>

Pierwsza linia:

<!DOCTYPE html>

jest właśnie deklaracją typu dokumentu, która wskazuje, że należy sie spodziewać strony napisanej w HTML 5. W języku HTML wersji 4.01 występowały trzy możliwości zadeklarowania wersji języka HTML: Transitional oznaczało, że jest to przejściowa wersja, dopuszczająca stosowanie niektórych wycofanych znaczników z wersji wcześniejszych. Zamiast Transitional można było użyć wersji Strict lub Frameset. Osoby szczególnie dbające o zgodność ze standardami wybierały wersję Strict (nie wolno w niej używać znaczników wycofanych, a bedących standardem w poprzednich wersjach języka HTML). Wersję Frameset stosowano do stron z ramkami. Pełna lista możliwych deklaracji typu dokumentu (DTD) znajduje sie na stronach W3C Recommended list of DTDs. Ogólnie ewolucja języka HTML polegała na stopniowym wycofywaniu znaczników i atrybutów tych znaczników nadających wygląd stronie lub jej elementom. Np. : znacznik <marquee>, atrybut znacznika <body> bgcolor zostały wycofane, a w ich miejsce zaleca się używanie stylów (CSS). Język HTML 5 wprowadza nowe znaczniki okrelajace w jasny sposób funkcję elementu na stronie: <header> - do nagłówka/tytułu strony, <nav> - do elementów nawigacyjnych, czyli popularnego menu, <aside> - do sekcji bocznych (mniej istotnych) strony, <article> - do akapitów na stronie, <figure> - do ilustracji, <figurecaption> - do opisu ilustracji, <footer> - do stopki.

Po co deklaracja typu?

Czy umieścimy na początku naszego dokumentu deklarację typu, czy nie, wygląd strony pozostanie identyczny. Po co umieszczamy deklarację typu? Powód jest prosty, możemy wtedy korzystać z narzędzi sprawdzających poprawność składni języka naszej strony. Są to narzędzia dostępne on-line, w tym wspierany przez organizację W3C HTML Validator, lub narzędzia wbudowane w programy do tworzenia stron internetowych - po prostu podkreślają błędy w kodzie. Jest, myślę, też aspekt prestiżu i profesjonalnego podejścia twórcy strony internetowej. Najlepiej pochwalić się stroną napisaną w najnowszej wersji języka HTML. Poprawna deklaracja i poprawny kod na stronie może mieć również znaczenie dla wywietlania stron na urządzeniach mobilnych i indeksowania stron przez wyszukiwarki.