header

HTML - narzędzie opisu struktury dokumentu

blokowe i wewnętrzne elementy dokumentu - znaczniki <div>...</div> oraz <span>...</span>

 • wybrane predefiniowane elementy blokowe:
  • - akapity - <p>...</p>
  • - nagłówki - <hn>...</hn>, n = 1, . . . , 6
  • - cytaty blokowe - <blockquote>...</blockquote>
  • - listy i listy definicyjne - <ul>...</ul>, <dl>...</dl>
 • predefiniowane elementy blokowe <div>...</div> + style CSS
 • wybrane predefiniowane elementy wewnętrzne:
  • - <em>...</em> - emfaza,
  • - <strong>...</strong> - wyraźne uwypuklenie,
  • - <cite>...</cite> - krótki cytat,
  • - <samp>...</samp> - tekst przykładowy
  • - <i>...</i> - kursywa
  • - <b>...</b> - wytłuszczenie
  • - <tt>...</tt> - czcionka o stałej szerokości
  • - <sub>...</sub> - indeks dolny
  • - <sup>...</sup> - indeks górny
 • predefiniowane elementy wewnętrzne <span>...</span> + style CSS

Jak przeglądarki interpretują treść dokumentu?

Informacje ignorowane:

 • zmiany wiersza - traktowane, jako pojedyncze odstępy
 • wielokrotne odstępy i znaki tabulacji - jak wyżej
 • (wielokrotne) "puste" akapity (<p> dowolny odstęp </p>) - pomijane
 • nieznane znaczniki (np. <xx> treść </xx>) - pomijane, a ich zawartość (treść) pomijana lub nie - w zależności od przeglądarki

Komentarze

 • <!-- treść komentarza -->

Uwaga: treść komentarza może składać się z wielu wierszy

Tekst preformatowany

 • <pre> zawarto </pre> - element blokowy

Przykład:

<pre>
Pierwsza linia

To <b>trzecia</b>	   linia
</pre>
Pierwsza linia

To trzecia	   linia
 • zachowuje odstępy, znaki tabulacji i zmiany wiersza
 • zawartością może być dowolny element wewnętrzny ("nieblokowy")