header

Hiperłącza - znacznik <a></a>

Odsyłacze (hiperłącza) do zewnętrznego zasobu sieciowego:

<a href="http://www.klockowski.edu.pl/">Jacek Klockowski</a><br>
<a href="http://klockowski.edu.pl/html/kolory.php">Kolory na stronie internetowej</a><br>
<a href="http://klockowski.edu.pl/html/szablon_galerii.php">Szablon galerii w Notatniku</a><br>
<a href="http://klockowski.edu.pl/html/elementy_graficzne.php">Jak wstawić zdjęcie na stronę?</a><br>

Jeżeli chcemy zmienić kolor hiperłącza (nieodwiedzonego, odwiedzonego i na najechanie kursorem). Nie chcemy podkreślenia i nie podoba nam się standardowa wielkość, to umieszczamy w nagłówku strony internetowej lub w pliku ze stylami kod:

<style>
a:link{color:#C5C5C8; text-decoration:none; font-size:14pt }
a:visited{color:#C5C5C8; text-decoration:none; font-size:14pt}
a:hover{color:#ECECEC; background:#15106A; text-decoration:underline; font-size:14pt}
</style>

Otrzymamy efekt: