header

16 kolorów, których nazwy wpisujemy w języku angielskim

       
black silver gray white
       
maroon red purple fuchsia
       
green lime olive yellow
       
navy blue teal aqua

216 kolorów, które zapisujemy w systemie szestnastkowym

#000000 #000033 #000066 #000099 #0000CC #0000FF
#003300 #003333 #003366 #003399 #0033CC #0033FF
#006600 #006633 #006666 #006699 #0066CC #0066FF
#009900 #009933 #009966 #009999 #0099CC #0099FF
#00CC00 #00CC33 #00CC66 #00CC99 #00CCCC #00CCFF
#00FF00 #00FF33 #00FF66 #00FF99 #00FFCC #00FFFF
#330000 #330033 #330066 #330099 #3300CC #3300FF
#333300 #333333 #333366 #333399 #3333CC #3333FF
#336600 #336633 #336666 #336699 #3366CC #3366FF
#339900 #339933 #339966 #339999 #3399CC #3399FF
#33CC00 #33CC33 #33CC66 #33CC99 #33CCCC #33CCFF
#33FF00 #33FF33 #33FF66 #33FF99 #33FFCC #33FFFF
#660000 #660033 #660066 #660099 #6600CC #6600FF
#663300 #663333 #663366 #663399 #6633CC #6633FF
#666600 #666633 #666666 #666699 #6666CC #6666FF
#669900 #669933 #669966 #669999 #6699CC #6699FF
#66CC00 #66CC33 #66CC66 #66CC99 #66CCCC #66CCFF
#66FF00 #66FF33 #66FF66 #66FF99 #66FFCC #66FFFF
#990000 #990033 #990066 #990099 #9900CC #9900FF
#993300 #993333 #993366 #993399 #9933CC #9933FF
#996600 #996633 #996666 #996699 #9966CC #9966FF
#999900 #999933 #999966 #999999 #9999CC #9999FF
#99CC00 #99CC33 #99CC66 #99CC99 #99CCCC #99CCFF
#99FF00 #99FF33 #99FF66 #99FF99 #99FFCC #99FFFF
#CC0000 #CC0033 #CC0066 #CC0099 #CC00CC #CC00FF
#CC3300 #CC3333 #CC3366 #CC3399 #CC33CC #CC33FF
#CC6600 #CC6633 #CC6666 #CC6699 #CC66CC #CC66FF
#CC9900 #CC9933 #CC9966 #CC9999 #CC99CC #CC99FF
#CCCC00 #CCCC33 #CCCC66 #CCCC99 #CCCCCC #CCCCFF
#CCFF00 #CCFF33 #CCFF66 #CCFF99 #CCFFCC #CCFFFF
#FF0000 #FF0033 #FF0066 #FF0099 #FF00CC #FF00FF
#FF3300 #FF3333 #FF3366 #FF3399 #FF33CC #FF33FF
#FF6600 #FF6633 #FF6666 #FF6699 #FF66CC #FF66FF
#FF9900 #FF9933 #FF9966 #FF9999 #FF99CC #FF99FF
#FFCC00 #FFCC33 #FFCC66 #FFCC99 #FFCCCC #FFCCFF
#FFFF00 #FFFF33 #FFFF66 #FFFF99 #FFFFCC #FFFFFF

Przykład:

Jeżeli chcemy na czarnym tle na środku umiecić oliwkowy napis "KROWA" dużą czcionką, inną niż domyślna i otoczyć tekst podwójną turkusową ramką...

KROWA

wklejamy kod:

<div style="margin-left:20px; background-color: black; color: olive; padding:40px; text-align:center; font-family: Adolescence, Creepy, Helvetica; font-size: 90pt; font-weight:900; border-width:50px; border-style:double; border-color:teal;">KROWA</div>

Teoria... dlaczego 216 kolorów?

Kolory 8-bitowej indeksowanej palety "Web Safe Colors". Najczęściej stosowanym sposobem zapisu informacji o kolorach jest model RGB, tzn okrelamy w skali od 0 do 255 składową koloru czerwonego, zielonego i niebieskiego. Liczby zapisujemy w systemie szestnastkowym i poprzedzamy znakiem #. I tak zapis color:red;jest jednoznaczny z zapisem color:#ff0000;, gdzie ff(255) oznacza składową koloru czerwonego, 00(0)-skadową koloru zielonego, 00(0)-skadową koloru niebieskiego. Dla uzyskania np. jasnego różu możemy napisać color:#f9c8d8;  #f9c8d8  Oznacza to,że kolor składa się z f9(249)-czerwonego, c8(200)-zielonego i d8(216)-niebieskiego. Producenci przegldarek internetowych przyjęli jako standard 8-bitow głębię barw. 28 daje 256 kolorów. Paleta składa się jednak z 216 kolorów (40 jest zarezerwowanych dla interfejsów programów i systemów operacyjnych).

Jeżeli obliczymy: 256 "odcieni" czerwonego × 256 zielonego × 256 niebieskiego, to otrzymamy 16777216 kolorów (24 bity). Jeżeli tylko mamy ochotę, to możemy na swoich stronach zamieszczać grafiki nawet 32 bitowe (24-bitowy kolor + 8-bitowy kanał alfa, wykorzystywany do uzyskiwania przeźroczystości i nakładania kolorów). Mogą się one troszeczkę różnć w zależności od komputera - inna karta graficzna, inny system operacyjny. Ma to w zasadzie znaczenie tylko wtedy, gdy zaprojektowane ilustracje są na ekranie bardzo blisko siebie, albo mają "ztapiać" się z tłem.