header

Listy

Listy nienumerowane, numerowane:

 • <ul> elementy listy </ul> - lista
 • <li> ... </li> - element listy

Przykład:

<ul>
  <li>
   kolory RGB:
	 <ul>
     <li>czerwony</li>
     <li>zielony</li>
     <li>niebieski</li>
   </ul>
  </li>
  <li>
   kolory CMYK:
	 <ul>
     <li>cyan (błękitny)</li>
     <li>magenta (purpurowy)</li>
     <li>yellow (żółty)</li>
     <li>key (czarny)</li>
   </ul>
  </li>
</ul>

Otrzymany efekt:

 • kolory RGB:
  • czerwony
  • zielony
  • niebieski
 • kolory CMYK:
  • cyan (błękitny)
  • magenta (purpurowy)
  • yellow (żółty)
  • key (czarny)

Domyślny kształt znaków początkowych listy to czarne koła (disc) lub okręgi (circle). Kształt znaków, liczby lub znaki graficzne dodajemy przy pomocy CSS: WŁAŚCIWOŚCI LIST

Listy definicji:

 • <dl> definicje </dl> - lista definicji
 • <dt> ... </dt> - definiowany termin
 • <dd> ... </dd> - definicja

Przykład:

<dl>
<dt>GIF</dt>
<dd>Graphic Interchange Format-wiele elementów
graficznych stron internetowych jest zapisywana
w formacie GIF, stosowanym ze względu na wysoki
wsółczynnik kompresji oraz możliwość zdefiniowania 
jednego z kolorów jako przeźroczystego i zapisu 
kilku obrazków w jednym dokumencie.
Dzięki temu możemy umieścić na witrynie obiekty 
graficzne o nieregularnych ksztatach
i połączyć je z kolorem tła. Zapis pojedynczych klatek
obrazu, wywietlanych w okrelonych odstępach czasu,
daje efekt animacji.</dd>
<dt>JPG</dt>
<dd>Joint Photographic Experts Group
-format kompresji używany najczęściej
do zapisu fotografii i ilustracji o bardzo dużej ilości kolorów.
W przypadku zapisywania obrazka jako JPEG do wyboru jest
jeden parametr - stopień kompresji obrazu. Im większa 
kompresja tym mniejszy plik wynikowy 
ale niestety gorsza jakość.</dd>
</dl>
GIF
Graphic Interchange Format-wiele elementów graficznych stron internetowych jest zapisywana w formacie GIF, stosowanym ze względu na wysoki wsółczynnik kompresji oraz możliwość zdefiniowania jednego z kolorów jako przeźroczystego i zapisu kilku obrazków w jednym dokumencie. Dzięki temu możemy umieścić na witrynie obiekty graficzne o nieregularnych ksztatach i połączyć je z kolorem tła. Zapis pojedynczych klatek obrazu, wywietlanych w okrelonych odstępach czasu, daje efekt animacji.
JPG
Joint Photographic Experts Group -format kompresji używany najczęściej do zapisu fotografii i ilustracji o bardzo dużej ilości kolorów. W przypadku zapisywania obrazka jako JPEG do wyboru jest jeden parametr - stopień kompresji obrazu. Im większa kompresja tym mniejszy plik wynikowy ale niestety gorsza jakość.

Formatowanie list przy pomocy CSS: WŁAŚCIWOŚCI LIST