header

Znaki specjalne - encje znakowe

Pewnych znaków i liter nie możemy bezpośrednio umieścić w tekście. Może się tak dziać z różnych powodów. Albo są to interpretowane przez przeglądarkę jako elementy HTML-a ( <, >, & ), albo należą do zbioru znaków z innej strony kodowej niż ta zadeklarowana w nagłówku strony. Deklarujemy język używany na stronie i zestaw znaków( ja użyłem kodowania: UTF-8, co poznajemy po deklaracji: <meta charset = UTF-8>, albo po prostu nie ma ich na klawiaturze jak na przykad litery greckiego alfabetu, czy inne znaki specjalne ( ¶, ©, §, ♣, ♦, ♥, ♠ ). Dla ich wyświetlenia na stronie używamy tzw. encji znakowych, to znaczy zastępczych symboli numerycznych poprzedzonych znakiem &# - w przypadku kodu w systemie dzisiętnym, poprzedzonych znakiem &#x - w przypadku kodu w systemie szestnastkowym lub odwołań symbolicznych poprzedzonych znakiem &.

Przykłady:

  • &lt;, &gt;, &amp;, &bull;, &#8226;, &#x2B24;, &#x1F534;, &#x2591; - umieszczają w tekście strony znaki specjalne: <, >, &, •, •, ⬤, 🔴, ▓ -(DARK SHADE)
  • &para; , &copy; , &sect; , &clubs; , &diams; , &hearts; , &spades; - dają znaki niestandardowe: ¶, © , §, ♣, ♦, ♥, ♠
  • &Alpha; , &alpha; , &beta; , &gamma; , &Omega; - i już mamy greckie literki Α, α, β, γ, Ω.

tabele ze wszystkimi 252 znakami, dla których zdefiniowane zostały odwołania symboliczne można znaleźć na witrynie: http://unicode.org/charts/ - pogrupowane ze względu na język bądź temat - lub https://www.freeformatter.com/html-entities.html Natomiast listę wszystkich sposobów kodowania na stronie: http://w3.org/International/O-charset-lang.html.